Warning! You are using a web browser with limited support. To view the videos, you need to update your webbrowser to Microsoft Edge or use another web browser, for example: Chrome or Firefox.

Vad händer med OS-byarnaefter OS? (1:13)

Vad händer med värdstader och alla faciliteter efter att OS lämnar och drar vidare mot nästa stad? Historiskt sett får många städer ett välbehövlig lyft av värdskapet, medan andra inte återhämtar sig efter de stora utläggen som krävs för att tilldelas OS. (Published: Aug. 1, 2017)